Over 16,151,880 people are on fubar. What are you waiting for?

Rat NaZ's blog: "Godess Isis"

created on 11/05/2008  |  http://fubar.com/godess-isis/b257227
Det er mulig å se Bw's forhold til Dyland på to forskjellige måter. Dels som en kollaboratør med Dy. Han elsker kong David-muligheten. Det gir en viss makt å være den ondeste personen i historien. Og det gir en mulighet til å få fram essensen av jødedommen i vår europeiske ikke-kristne hverdag. Samtidig avskyr Bw kristendommen. Ikke bare avskyr den. Han hater den intenst. Og han er livredd den. I så stor grad at om jeg hadde bevist for ham at Jesus var egypter og hans handlemåte og væremåte kun er forståelig sett mot Israel som forståelseshorisont ville det ikke hatt noe å si for ham. Å døpes eller frelses er for Bw det samme som offentlig henrettelse. Ganger med 1000 eller en million. Det må være en grunn til dette. Og grunnen er nøyaktig den samme som fikk ham i kontakt og interessesamband med Dy. David-navnet og øyet gir en fastlåst tilknytning til jødedommen som religion. Og den eneste måten å være fastlåst til den religionen som ikke-jøde er enten med kjærlighet eller hat. Det er derfor sannsynlig at hvis Jesus var født og oppvokst i Egypt ville det eneste som kunne knytte ham til den jødiske religionen være en forelskelse i en jødisk kvinne. Det er derfor den eneste grunnen til at vi har kjærlighetens evangelium og at Jesus gikk inn i rollen som frelser. Hadde han ikke hatt noen interesser innenfor Israel ville han fortsatt vært i besittelse av Isis' kjærlighet. Men han ville ikke kunne se over muren til DE ANDRE. Jesus dømmer dem ikke nettopp fordi han forstår deres situasjon. Men det innebærer også at han ser Slaktelammet som et bilde på slaktingen av guden Amon. I den situasjonen har han ingen annen mulighet enn å gå inn til sentrumet av problemet hvis han skal opprettholde sin kjærlighet til de fordømte. Bw står i en lignende situasjon. Men en kjærlighet til en jødisk kvinne ville ikke ha hjulpet på situasjonen. Dylands datter ville ikke kunne frambringet nok kjærlighet uansett. Og det er ikke Bw's skyld, eller Dylands datter. Heller ikke Nico som Kleopatra kan hjelpe på situasjonen. Det hjelper ikke å se henne som en ganske fornøyd dronning innenfor Factorys vegger. Tvert i mot. Sing To Swim Man fra Hunky Dory viser akkurat den situasjonen. Det fører til en dobling av avskyen ettersom han føler en tiltrekning mot henne. Hva kan grunnen være? Kun en. Øyet. Bw går fra innsikten i kong Davids ondskap og dens muligheter til selv å spille rollen som Isis innenfor den jødiske religionen. Bw viser derfor hvordan egypterne uten problemer kunne være herskere over Israel (men under romersk kontroll) etter at Kleopatra var død og deres historie var over. Det finnes ingen annen vei inn i kaoset og konflikten mellom de som tror på en Gudinne og de som har tatt livet av henne enn Jesus' måte med total kjærlighet og selvofrelse eller en total avstandstagen. Og den eneste måten å være i situasjonen allikevel er å ta med seg kaoset ut i friluft. Å VÆRE kong David. Bw er derfor løpestrengen mellom en religion som står for fall og det totale kaos. Isis vil aldri ønske å tre fram så lenge Israel står der som det gjør. Og Israel ble grunnlagt dels bevisst av nazistene som ville ha hele problemet på total avstand. Det neste skrittet som må skje er derfor at du som kristen totalt løsrevet fra jødedommen og bosatt i Egypt underkastet en tyrannisk enehersker tar en tur inn i Israel og forsøker å forstå deg selv. Det du finner da er et vanvittig forsøk på å beskytte sjelen din. Ganske likt det Jesus må ha følt. Og det vil gi deg et grunnlag til å forstå hvorfor han sa det han gjorde og mistet det han gjorde.
Leave a comment!
html comments NOT enabled! comment approval required. salute required.
NOTE: If you post content that is offensive, adult, or NSFW (Not Safe For Work), your account will be deleted.[?]

giphy icon
last post
12 years ago
posts
74
views
13,280
can view
everyone
can comment
everyone
atom/rss

other blogs by this author

 10 years ago
Mitt Navn Er Ingen
 10 years ago
Lex Luthor
 12 years ago
Ux
 12 years ago
Mix
 12 years ago
Godess Suki
 12 years ago
Godess Elisabeth
 12 years ago
Godess Oda Krogh
 12 years ago
Brian Jones
 12 years ago
Det fjerde bud
official fubar blogs
 5 years ago
fubar news by babyjesus  
 9 years ago
Scrapper Kustom's Offic... by SCRAPPER  
 13 hrs ago
e by e  
 10 years ago
fubar.com ideas! by babyjesus  
 7 years ago
fubar'd Official Wishli... by SCRAPPER  
 7 years ago
Word of Esix by esixfiddy  

discover blogs on fubar

blog.php' rendered in 0.1943 seconds on machine '207'.